ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΗ)

Posted by motokonstantinou 19/07/2022 0 Comment(s)

Η μπαταρία στη μοτοσυκλέτα ή στο scooter είναι η βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Γι' αυτό το λόγο παραθέτουμε μερικές τεχνικές συμβουλές. Κάθε φορά που πατάμε τη μίζα, για να πάρει εμπρός το scooter, αυτή η μιζιά για να επανέλθει στην μπαταρία μας, θα χρειαστεί να διανύσουμε απόσταση 5 χ.μ. ή να δουλεύει ο κινητήρας με κλειστά φώτα στο ρελαντί για 40 λεπτά. Ακόμη, ελέγχουμε τους πόλους (+,-) να είναι σφιγμένοι σωστά, χωρίς να τους πιέζουμε γιατί ενδέχεται να σπάσουν. Η KYMCO, ως πρωτοπόρα εταιρεία scooter στον κόσμο, χρησιμοποιεί μπαταρίες Α κατηγορίας, το οποίο σημαίνει πως όσο κ αν προσπαθούν κάποιοι να τις βάλουν στο ίδιο καλάθι με τις άλλες (Β και Γ κατηγορίας), εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε όλα τα παραπάνω. Πιο οικονομικές μπορεί να είναι αλλά ίδιες ποτέ. 
Με εκτίμηση Βασίλης Κωνσταντίνου

Leave a Comment